can i take lamictal and valtrex can i take lamictal and valtrex can i take lamictal and valtrex" rel="stylesheet" type="text/css" />
coupon viagra softballspa.com prescription coupon card
viagra online coupon prescription discount coupons viagra coupon code
" width="981px" height="150px" type="application/x-shockwave-flash" scale="showall" play="true" loop="true" menu="false" wmode="transparent" quality="1">
TUYỂN DỤNG
THỜI TIẾT KON PLÔNG

Mây thay đổi, sáng sớm có sương mù, ngày trời nắng,chiều tối có mưa rải rác, trời gió lạnh, sương mù nhẹ.

Nhiệt độ: 21-28oC
Gió: hướng Đông Nam, tốc độ 1 kmh
Độ ẩm : 64-98%
Lượng mưa: 30-50 mm

prescription drugs discount cards blog.brunothalmann.com drug discount coupons

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

0
4
2
0
8
1
0
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ văn hóa du lịch huyện KonPlông năm 2014
coupon prescription factus.dk coupons for drugs
viagra coupons from manufacturer free printable viagra coupons viagra coupon free

 
UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN KONPLÔNG

 

Số: 108 /KH-UBND

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                                  KonPlông, ngày 26  tháng 02   năm 2014

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND, ngày 17/2/2014

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tổ chức “Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen,  KonPlông lần thứ hai năm 2014”.

 

 

Căn cứ Kế hoạch số: 2779/KH-UBND ngày 02/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức các hoạt động năm Du lịch Quốc gia 2014 Tây Nguyên - Đà Lạt của tỉnh Kon Tum.

Căn cứ Kế hoạch số: 303/KH-UBND ngày 17/2/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức “Tuần văn hóa – Du lịch Măng Đen, KonPlông lần thứ hai năm 2014”.

Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số: 303/KH-UBND ngày 17/2/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức “Tuần Văn hóa – Du lịch Măng Đen, KonPlông lần thứ hai năm 2014 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) “về Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đồng thời thông qua Tuần Văn hóa - Du lịch nhằm tuyên truyền, quảng bá về vùng đất, con người của Măng Đen - KonPlông - một vùng đất huyền thoại, lưu giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn, cùng với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, khí hậu trong lành, quanh năm mát mẻ tới du khách trong và ngoài nước.  

- Nhằm thể nghiệm và duy trì mô hình kết hợp bảo tồn, tôn tạo và phát triển văn hóa với khai thác tiềm năng du lịch; đồng thời tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch đến với Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen. Góp phần ổn định và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện.

- Tạo khí thế và động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân huyện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện KonPlông lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển tế - xã hội 5 năm (2011-2015) đề ra; Góp sức cùng các làng nghề địa phương tham gia giới thiệu những sản phẩm làng nghề truyền thống có uy tín trên địa bàn tỉnh đến với công chúng trong và ngoài nước.

- Tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu, quan hệ giao thương giới thiệu rộng rãi các sản phẩm hàng hóa giúp tăng trưởng kinh tế trên địa bàn huyện KonPlông nói riêng và của tỉnh Kon Tum nói chung.

 2. Yêu cầu.

- Thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đạo của TT Huyện ủy; có sự phối hợp tham gia của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện. Đảm bảo tốt việc quảng bá hình ảnh Măng Đen trên tinh thần tiết kiệm nguồn lực.

- Triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, cổ động trên các phương tiện thông tin đại chúng, trước, trong và sau Tuần Văn hóa - Du lịch; đẩy mạnh các hoạt động Văn hóa - Du lịch ở địa phương giúp đồng bào trong nước, ngoài nước hiểu thêm về giá trị văn hóa Kon Tum nói chung, KonPlông nói riêng.

- Việc tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen - KonPlông năm 2014 phải chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ. Quy mô tổ chức phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, thiết thực, sinh động, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

- Các hoạt động đảm bảo phát huy được bản sắc văn hoá dân tộc, bảo vệ được môi trường sinh thái, đảm bảo hoạt động tổ chức thường kỳ hàng năm, nhằm quảng bá du lịch tại khu sinh thái quốc gia và tạo điểm nhấn để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

II. QUY MÔ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC TỔ CHỨC.

1. Quy mô: Cấp tỉnh.

2. Thời gian: Từ ngày 12 – 16 tháng 3 năm 2014.

3. Địa điểm: Quảng trường Trung tâm huyện KonPlông và các vùng phụ cận liên quan.

4. Hình thức tổ chức: Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen, KonPlông lần thứ hai năm 2014.

Với chủ đề: “Về với đại ngàn xanh Măng Đen”.

 

 

- Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Kon Tum.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan.

* Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen - KonPlông lần thứ hai năm 2014 (ngày 11/3/2014 đón khách). Kế hoạch chi tiết Sở văn hóa, thể thao và du lịch xây dựng.

- Thời gian vào lúc: 19 giờ, ngày 12/3/2014.

- Địa điểm: Quảng trường Trung tâm huyện KonPlông.

- Phát biểu chào mừng khai mạc: Đ/c Nguyễn Văn Lân-Chủ tịch UBND huyện.

* Về công tác chuẩn bị:

- Giao Phòng VHTT:

+ Chủ trì tham mưu soạn thảo bài phát biểu chào mừng của đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Hoàn thành ngày 03/3/2014.

+ Phối hợp với Sở VH, TT&DL tỉnh khảo sát địa điểm và chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, cây nêu, lửa trại, rượu ghè, nước uống, hoa tươi, bàn ghế và các điều kiện cơ sở vật chất khác.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện:

+ Thẩm định bài phát biểu chào mừng, trình Chủ tịch UBND huyện 03/3/2014.

+ Phối hợp với phòng VHTT phân công nhiệm vụ cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ đêm khai mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch.

* Bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen - KonPlông lần thứ hai năm 2014 (Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh xây dựng Kịch bản, chương trình  thiện hiện chi tiết).

- Thời gian vào lúc:  19 giờ 30 phút, ngày 16/3/2014.

 - Địa điểm: Quảng trường Trung tâm huyện KonPlông.

* Thành phần tham gia cấp huyện: TT Huyện ủy, TT HĐND – UBND, TT UBMTTQVN huyện, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các đơn vị trường học tại xã Đắk Long, Măng Cành, Trường PTDTNT huyện và Trung tâm Dạy nghề Măng Đen.

* Công tác chuẩn bị:

- Giao Phòng VHTT: Phối hợp với Sở VH, TT&DL tỉnh chuẩn bị âm thanh, ánh sáng và các điều kiện cơ sở vật chất khác phục vụ bế mạc.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Phối hợp với phòng VHTT phân công nhiệm vụ cho lực lượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia phục vụ đêm bế mạc Tuần lễ văn hóa, du lịch.

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG.

1. Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc tỉnh Kon Tum.

- Nội dung: Tổ chức tạc tượng và giới thiệu tượng gỗ dân gian của các nghệ nhân thuộc các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: từ ngày 12/3/2014 đến ngày 16/3/2014.

- Địa điểm: Làng Văn hóa các dân tộc huyện Kon Plông (thác Pa Sỉ).

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện KonPlông (Giao đồng chí Đào Duy Thế-PCT TT UBND huyện phụ trách).

* Giao Phòng VH&TT huyện KonPlông:

+ Phối hợp Công ty TNHH Thanh Bình 1, Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian.

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết thành lập Đội nghệ nhân huyện tham gia, trình đồng chí PCT UBND huyện phụ trách, trước khi trình trình tập thể TT UBND huyện.

* Giao Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ trực theo dõi chăm sóc sức khỏe cho nghệ nhân tham gia tại Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian.

2. Hội trại thanh niên các dân tộc tỉnh Kon Tum.

- Nội dung: Liên hoan cắm trại, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống trong lực lượng thanh niên các dân tộc (hướng tới Kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2014).

- Thời gian: 08 giờ 30 phút, ngày 12/3/2014.

- Địa điểm: Sân bay Măng Đen.

- Đơn vị chủ trì: Tỉnh đoàn Kon Tum.

- Đơn vị phối hợp: Uỷ ban nhân dân huyện KonPlông (Giao đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh-PCT UBND huyện phụ trách).

- Đơn vị thực hiện: Huyện đoàn KonPlông.

* Đề nghị Huyện Đoàn:

+ Chủ động phối hợp Tỉnh đoàn Kon Tum tổ chức thành công Hội trại.

+ Huy động lực lượng ĐVTN phát dọn vệ sinh khu vực tổ chức cắm trại.

+ Xây dựng phương án bố trí nhà vệ sinh tạm tại khu vực tổ chức Hội trại.

* Giao Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện Phối hợp với Tỉnh đoàn, Huyện đoàn:

+ Xây dựng phương án cung cấp nước sinh hoạt, điện sinh hoạt tại khu vực tổ chức Hội trại.

* Giao Trung tâm Y tế huyện cử cán bộ trực theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho ĐVTN tham gia Hội trại.

3. Liên hoan Văn hóa ẩm thực.

- Nội dung: Giới thiệu những món ẩm thực đặc trưng của từng địa phương.

- Thời gian: 13 giờ đến 17 giờ, ngày 12/3/2013.

- Địa điểm: Khách sạn Hưng Yên huyện KonPlông.

 - Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh.

 - Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện KonPlông (Giao đồng chí Đặng Thanh Nam-PCT UBND huyện phụ trách).

 - Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa & Thông tin huyện KonPlông.

* Giao Phòng Văn hóa & Thông tin huyện:

+ Tham mưu xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện trình đồng chí PCT UBND huyện phụ trách, trước khi trình trình tập thể TT UBND huyện phê duyệt.

+ Chuẩn bị âm thanh, ánh sáng phục vụ Liên hoan văn hóa ẩm thực.

4. Hội nghị Sơ kết liên kết Du lịch Bình Định - Quảng Ngãi - Kon Tum

- Nội dung: Sơ kết đánh giá 1 năm thực hiện chương trình liên kết Du lịch Bình Định - Quảng Ngãi - Kon Tum.

- Thời gian: 13h00’ ngày 12/3/2014.

- Địa điểm: Dự kiến Hội trường Trung tâm huyện.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Kon Tum.

- Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện KonPlông (Giao đồng chí Đặng Thanh Nam-PCT UBND huyện phụ trách).

5. Liên hoan và trình diễn nghệ thuật dân gian.

- Nội dung: Biểu diễn cồng chiêng, các nhạc cụ dân tộc, các làn điệu dân ca, phục dựng các nghi thức lễ hội tiêu biểu… nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum.

- Thời gian: 19 giờ, ngày 14/3/2014.

- Đại điểm: Quảng trường trung tâm huyện Kon Plông.

- Đơn vị chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch tỉnh Kon Tum.

 - Đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân huyện KonPlông (Giao đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh-PCT UBND huyện phụ trách).

- Đơn vị thực hiện: Phòng Văn hóa & Thông tin huyện KonPlông.

* Giao phòng VHTT:

+ Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và các phòng, ban liên quan của huyện chuẩn bị các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Liên hoan và trình diễn nghệ thuật dân gian.

+ Tham mưu lựa chọn và thành lập Đoàn nghệ nhân của huyện tham gia Liên hoa và trình diễn nghệ thuật dân gian, trình đồng chí PCT UBND huyện, trước khi trình tập thể TT UBND huyện.

6. Tổ chức Đại lễ uống nước nhớ nguồn: (Có kế hoạch, kịch bản chi tiết riêng).

- Thời gian: Ngày 14 - 15/3/2014.

- Địa điểm tổ chức: Chùa Khánh Lâm.

- Đơn vị chủ trì: Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Kon Tum.

- Đơn vị phối hợp: Uỷ ban nhân dân huyện KonPlông (Giao đồng chí Đào Duy Thế-PCT TT UBND huyện phụ trách).

- Đơn vị thực hiện: Phòng Lao động, Thương binh & Xã hội, Phòng Nội vụ huyện KonPlông và Chùa Khánh Lâm.

* Giao Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội: Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện. Hoàn thành trước ngày 28/02/2014 trình TT UBND huyện.

7. Tổ chức đón Tour du lịch dã ngoại về với đại ngàn thông xanh Kon Plông, tham quan vườn tượng và Khai trương Khu du lịch thác Pa Sĩ (Có kế hoạch, kịch bản chi tiết riêng).

7.1. Đón Tour du lịch dã ngoại về với đại ngàn thông xanh Kon Plông, tham quan vườn tượng.

- Nội dung: Khám phá hệ thống thác, hồ, rừng nguyên sinh; Du thuyền trên hồ Đăk Ke; Tham dự lễ hội cồng chiêng, liên hoan ẩm thực các dân tộc bản địa và khám phá vườn tượng KonPlông.

- Thời gian:  Ngày 12 - 16/3/2014.

- Địa điểm: Khu du lịch Hồ Đăk Ke, khu du lịch thác Pa sĩ và một số vùng phụ cận.

- Đơn vị chủ trì: Uỷ ban nhân dân huyện Kon Plông (Giao đồng chí Đặng Thanh Nam-PCT UBND huyện phụ trách).

- Đơn vị phối hợp: Sở VH,TT&DL tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Kon Tum.

- Đơn vị thực hiện: Tổ Xúc tiến, hỗ trợ đầu tư huyện.

 * Giao Tổ xúc tiến, hỗ trợ và đầu tư huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết về chương trình đón tour du lịch. Hoàn thành trước ngày 28/02/2014 trình TT UBND huyện.

7.2. Khai trương Khu du lịch thác Pa Sĩ :

- Nội dung: Khai trương, quảng bá Khu du lịch sinh thái thác Pa sĩ và tổng kết Liên hoan tạc tượng gỗ dân gian các dân tộc tỉnh Kon Tum.

- Thời gian:  8h00 ngày 14/3/2014.

- Địa điểm: Tại khu du lịch sinh thái thác Pa sĩ.

- Đơn vị chủ trì: UBND huyện (Giao đồng chí Đặng Thanh Nam-PCT UBND huyện phụ trách).

- Đơn vị thực hiện: Giao Phòng Văn hoá & Thông tin huyện KonPlông chủ trì, phối hợp với Phòng KT-HT, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thanh Bình 1 xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện; Tham mưu soạn thảo bài phát biểu khai trương khu du lịch thác Pa Sỉ. Hoàn thành trước ngày 28/02/2014, trình đồng chí PCT UBND huyện phụ trách, trước khi trình tập thể TT UBND huyện.

IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện trong Kế hoạch này, xây dựng dự trù kinh phí thực hiện tham gia Tuần Văn hóa – Du lịch gửi về Phòng tài chính-kế hoạch trước ngày 28/02/2014 để tổng hợp báo cáo UBND huyện vào ngày 03/3/2014.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Văn phòng HĐND-UBND huyện.

- Lập danh sách xác định thành phần mời, xây dựng market giấy mời, phát hành giấy mời và đề xuất thành phần dự Lễ khai mạc, Bế mạc.

- Tham mưu UBND huyện quyết định trưng dụng cán bộ, công chức, viên chức phục vụ trước, trong và sau Tuần lễ Văn hóa – Du lịch.

- Tham mưu UBND huyện đôn đốc các Phòng, ban, UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch Tuần lẽ Văn hóa - Du lịch, thường xuyên cập nhật tiến độ thực hiện và báo cáo UBND huyện biết, chỉ đạo thực hiện.

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện phối hợp với Sở văn hóa, thể thao và du lịch xây dựng phương án chi tiết về tiệc chiêu đãi nhân dịp khai mạc Tuần  văn hóa-du lịch năm 2014.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này.

2. Phòng VH&TT huyện.

- Là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Tuần Văn hóa – Du lịch, làm đầu mối giúp Thường trực UBND huyện điều hành tổng thể công việc của Tuần Văn hóa – Du lịch.

 - Đôn đốc, kiểm tra, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Tuần Văn hóa – Du lịch.

- Tham mưu UBND huyện về markét tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn huyện trong Tuần Văn hóa – Du lịch. Triển khai thực hiện công tác tuyên truyền cổ động trực quan, công tác phục vụ âm thanh, ánh sáng… và một số nhiệm vụ khác.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết Khai trương khu du lịch thác Pa sĩ.

- Xây dựng bài phát biểu chào mừng của Chủ tịch UBND huyện trong lễ khai mạc Tuần lễ Văn hóa – Du lịch.

- Tham mưu soạn thảo bài phát biểu của Thường trực UBND huyện trong lễ khai trương khu du lịch Thác Pa Sỉ.

- Giới thiệu địa điểm ăn, uống cho Đoàn nghệ nhân các huyện, Thành phố.

- Chịu trách nhiệm phối hợp Sở văn hóa, thể thao và du lịch bố trí chỗ ở cho nghệ nhân của các huyện, Thành phố.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này.

- Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các xã thống nhất thông tin về Tuần Văn hóa – Du lịch, báo cáo thường xuyên UBND huyện.  

3. Phòng Kinh tế-Hạ tầng.

- Chủ trì triển khai các nội dung chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm huyện, đôn đốc các chủ doanh nghiệp được giao quản lý chỉnh trang Khu Du lịch Hồ Đắk Ke, ThácPa sĩ... Đồng thời, bố trí và trồng các chậu hoa, cây cảnh dọc theo các tuyến đường khu trung tâm và quảng trường trung tâm huyện. Lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng, đèn led trang trí tại khu vực sân bay Măng Đen và các điểm diễn ra các hoạt động lễ hội. Lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt tại khu vực sân bay Măng Đen.

- Chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bố trí điện thắp sáng tại các địa điểm diễn ra các hoạt động lễ hội. Đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp, UBND các xã và các hộ gia đình trên địa bàn cung ứng sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, các mặt hàng nông sản, để trưng bày giới thiệu tại Hội trại thanh niên.

- Khảo sát, xây dựng phương án bố trí nơi trông, giữ xe tại các điểm diễn ra các hoạt động trong Tuần văn hóa-du lịch.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này.

4. Trạm điện lực KonPlông.

Phối hợp với các cơ quan có liên quan đảm bảo hệ thống điện phục vụ tại các điểm tổ chức hoạt động trong Tuần Văn hóa – Du lịch.

5. Đề nghị Huyện đoàn.

- Chịu trách nhiệm làm đầu mối, chủ động phối hợp với Tỉnh đoàn Kon Tum chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thành công Hội trại thanh niên các dân tộc tỉnh Kon Tum.

- Huy động lực lượng đoàn viên thanh niên phát dọn vệ sinh khu vực tổ chức cắm trại; lựa chọn và thành lập Đoàn tham gia căm trại.

6. Cơ quan Công an, Quân sự huyện.

Xây dựng Kế hoạch chi tiết, có phương án phân luồng giao thông từng điểm cụ thể; Bố trí, hướng dẫn đại biểu, du khách nơi để xe, đảo đảm an ninh trật tự và bảo vệ an toàn tuyệt đối trong quá trình diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch.

7. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện.

- Đảm bảo các trang thiết bị phục vụ hoạt động của hệ thống phát thanh truyền hình từ huyện đến cơ sở, đồng thời tăng cường thời lượng phát sóng các mặt hoạt động của địa phương.

- Cử cán bộ theo dõi và đưa tin kịp thời về Tuần Văn hóa – Du lịch.

- Liên hệ với Đài truyền hình tỉnh Kon Tum tuyên truyền sự kiện tổ chức  Tuần Văn hóa – Du lịch tới nhân dân trên địa bàn tỉnh.

8. Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện.

Tham mưu cho UBND huyện tổng hợp nhu cầu kinh phí của các cơ quan đơn vị trình UBND huyện xem xét phê duyệt. Trên cơ sở đó bố trí kịp thời kinh phí cho các hoạt động tổ chức Tuần Văn hóa – Du lich.

9. Phòng LĐ-TBXH huyện.

Chủ trì và phối hợp với Phòng Nội vụ huyện, trù trì Chùa Khánh Lâm xây dựng Kế hoạch, chương trình chi tiết tổ chức Đại lễ uống nước nhớ nguồn, cầu siêu bạc độ cho các anh hùng liệt sĩ và nhân dân tử nạn tại Măng Đen.

10. Trung tâm y tế huyện.

 Cử cán bộ y tế trực theo dõi và chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc kịp thời phục vụ đại biểu và nhân dân trong quá trình diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch.

11. Trung tâm vệ sinh an toàn thực phẩm huyện.

Xây dựng kế hoạch kiểm tra các điểm ăn uống tại thôn Măng Đen đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước, trong và sau Tuần văn hóa – Du lịch.

12. Phòng Nội vụ huyện.

- Theo dõi hoạt động tổ chức Đại lễ uống nước nhớ nguồn cầu siêu bạc độ, tổng hợp báo cáo về UBND huyện trước ngày 20/3/2014.

13. Tổ xúc tiến đầu tư huyện.

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm xúc tiến đầu tư -Thương mại du lịch tỉnh, các doanh nghiệp làm đầu mối vận động, xúc tiến, liên kết đón Tour du lịch trong và ngoài nước vào Khu du lịch Măng Đen trong dịp diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch.

- Hướng dẫn các cơ sở lưu trú, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, không tăng giá, ép giá đối với du khách trong dịp tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá trên Trang thông tin điện tử của huyện về nội dung, kế hoạch tổ chức Tuần văn hóa-du lịch.

- Bố trí xe đưa đón khách du lịch và nghệ nhân tạc tượng về dự Liên hoan văn hóa ẩm thực, lễ khai mạc và bế mạc Tuần Văn hóa - Du lịch.

- Phối hợp với Sở văn hóa thể thao và du lịch, Trung tâm xúc tiến đầu tư -Thương mại du lịch tỉnh và các đơn vị liên quan thống kê toàn bộ nhà nghỉ khách sạn (tổng số phòng, có khả năng đáp ứng nhu cầu lưu trú của bao nhiêu khách), trên cơ sở đó tham mưu cho UBND huyện phương án hướng dẫn, bố trí chỗ ở cho các đoàn khác về tham dự Tuần văn hóa-du lịch. Hoàn thành trình UBND huyện trước ngày 28/02/2014.

- Làm việc với các chủ nhà nghỉ, khách sạn để thống nhất về giá cho thuê phòng, kiểm tra chất lượng phòng.

14. Ban Quản lý Đầu tư & Xây dựng cơ bản.

 Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm phục vụ cho Tuần lễ Văn hóa – Du lịch Măng Đen, KonPlông năm 2014.

15. Đài viễn thông huyện và Chi nhánh Viettel tại KonPlông.

Tổ chức phủ sóng điện thoại di động tại khu vực thác Pa sĩ, tạo điều kiện tốt nhất cho khách du lịch liên hệ và trao đổi thông tin.

16. Đề nghị UBMTTQVN huyện.

Triển khai các tổ chức đoàn thể trong khối tuyên truyền quán triệt, vận động cán bộ, công nhân viên chức và nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Tuần Văn hóa – Du lịch.

17. UBND các xã trong huyện.

 Chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân đưa các loại nông sản, sản phẩm thủ công, mỹ nghệ...để cung ứng cho thị trường phù hợp với từng địa phương. Thành lập, tổ chức tập luyện cho Đội nghệ nhân tham gia vào Tuần Văn hóa – Du lịch.

18. Một số nhiệm vụ chung:

- Chủ tịch UBND huyện ký, chỉ đạo ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Tuần Văn hóa- Du lịch Măng Đen huyện KonPlông lần thứ hai năm 2014. Tổ chức họp Ban chỉ đạo thống nhất và ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện  “Tuần Văn hóa - Du lịch Măng Đen - Kon Plông lần thứ hai năm 2014”.

- Ban chỉ đạo Tuần văn hóa phân công cụ thể cho các thành viên thực hiện: chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng hoạt động; chỉ đạo chuẩn bị kinh phí, phương tiện vật chất, kỹ thuật, chuẩn bị nội dung, công tác tuyên truyền về Tuần Văn hóa – Du lịch.

- Ban chỉ đạo Tuần Văn hóa – Du lịch kiểm tra, đôn đốc thực hiện theo kế hoạch và tiến độ đã xác định.

Trên cơ sở kế hoạch này, yêu cầu các phòng, ban liên quan được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện, trình UBND huyện trước ngày 28/02/2014.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có phát sinh hoặc có vướng mắc khó khăn báo cáo về UBND huyện (qua Phòng VH-TT hoặc Văn phòng HĐND &UBND huyện) để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

 

Nơi nhận:                                                                      TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT Tỉnh ủy (B/c);                                                                                      CHỦ TỊCH

- TT HĐND-UBND tỉnh (B/c);

- Sở VHTT&DL tỉnh (phối hợp T/h);                                                                 (Đã ký)

- Trung tâm xúc tiến đầu tư-Sở kế hoạch đầu tư;

- TT Huyện ủy (B/c);                                                                                   Nguyễn Văn Lân

- TT HĐND huyện;

- TT UBND huyện;                                                                                         

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể (T/h);

- UBND các xã (T/h);

- Lưu VT-LT.

 

drug coupon card markthrice.com discount coupon for viagra
Chia sẻ:
.:TIN KHÁC
■  Huyện Kon Plông rộn ràng không khí bầu cử  (5/24/2016)
■  Danh sách tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Kon Tum  (5/19/2016)
■  Danh sách tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Quốc Hội  (5/19/2016)
■  Danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Kon Plông khóa XIV nhiệm kỳ 2016 -2021  (5/17/2016)
■  Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu nhân dân tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2016-2021 thực hiện quyền vận động bầu cử  (5/13/2016)
■  các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại địa bàn huyện  (5/11/2016)
■  Kiểm tra giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại huyện Kon Plông  (5/11/2016)
■  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử  (5/11/2016)
■  Hội đồng nhân dân huyện Khóa XIII tổ chức kỳ họp thứ 2  (5/11/2016)
■  Hướng dẫn Tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử  (5/11/2016)